Påskaftonskonsert: J S Bach, Påskaftonen den 20e april, kl. 15.00

På Påskaftonen framförs verk av J S Bach.

Preludium och fuga h-moll, Sinfonia D-dur, Slutkör ur Matteuspassionen med mera. Det är fri entré

Medverkande:

Medlemmar ur Stockholms Domkyrkokör

Michael Waldenby, orgel

Välkomna