Michael Waldenby

Michael - förminskadMichael Waldenby är född i Stockholm 1953. Som elev till bl.a Carin Gille-Rybrant (piano) och Alf Linder (orgel) studerade han vid Kungliga Musikhögskolan och tilldelades P A Bergs jeton 1977 och solistdiplom i orgelspelning 1981. 1979 blev Waldenby körledare i S:ta Clara, 2002 organist i S:t Jacobs kyrka och år 20

05 invaldes han i Föreningen  svenska tonsättare. Sedan 2011 är Michael Waldenby organist i Storkyrkan i Stockholm och därmed verksam i Stockholms domkyrkoförsamlings tre konsertkyrkor; Storkyrkan, S:t Jacob och S:ta Clara.

Michael Waldenby är en mycket uppskattad solist och ackompanjatör som har konserterat i Sverige och utomlands och gjort flera inspelningar. Utöver sitt musicerande har Michael även skrivit artiklar och essäer i musikaliska och historiska ämnen och författat boken ”Människor, myter och musik”.

En stor del av sin tid spenderar Michael Waldenby som tonsättare. Till de internationellt oftast framförda verken hör körcyklerna Verba Ecclesiastes, Fem latinska motetter och Svit för piano och två orglar. Michael har ett brett register som kompositör och har skrivt ett flertal ballader för soli, kör och orkester/piano, ett Juloratorium, 2 orgelsymfonier, solosånger och körstycken.