Nici Voces – latinska hymner och motetter. 24e februari i Storkyrkan kl 16

Otto Olsson, en av våra verkligt stora tonsättare, var Gustaf Vasa kyrkas förste organist från 1908 till sin pensionering 1956. Som orgelprofessor vid Kungliga Musikhögskolan kom han att fostra generationer svenska organister. Han förblev hela livet trogen sitt eget, senromantiska stilideal och slutade i princip att komponera när det musikaliska modet ändrades mot det moderna: ”Jag är konservativ. Jag skriver inte mycket nu för tiden. Det passar inte längre vår tid. Den nya musiken förstår jag mig inte på, den har gått för långt. Och det gäller även den nya kyrkomusiken, som sätter stilisering före ingivelse” konstaterar han på äldre dar.

Sex latinska hymner tillhör de verkliga flaggskappen inom svensk körmusik, tonsättaren själv ansåg dem vara bland det bästa han gjort.

Sångerna komponerades i början av 1910-talet. I dem visar ”Giganten vid Odenplan” (som Olsson kallades) upp hela sin palett av vackra klanger och ackord, men även sitt mästerskap i kontrapunkt och intresse för den gregorianska sången.

Francis Poulenc använder i sina fyra fastemotetter texter ur den katolska liturgin för stilla veckan. Musiken är, som alltid hos Poulenc, anslående, dramatiskt intensiv, originell och mycket vacker. Komponerade mellan juli 1938 och januari 1939 fångar de också upp den rådande oron och anspänningen inför det kommande världskriget.

Otto Olsson: Sex latinska hymner op. 40
Francis Poulenc: Fastemotetter
Sven-Erik Bäck: Jag är livets bröd, Se vi gå upp till Jerusalem

Medverkande:
Stockholms Domkyrkokör
Jeremy Carpenter, baryton
Martin Blomquist, dirigent

 

Fri entré, varmt välkomna!