Gammal svensk julkantat 5e januari kl 18 i St:a Klara kyrka

Varmt välkomna att höra oss framföra Michael Waldenbys Gammal svensk julkantat, en tonsatt dikt av Oscar Levertin.

Medverkande: Lena Nordin och Stockholms Domkyrkokör

Dirigent: Martin Blomquist

Fri entré